phoneemailmobile

G Harries ~ and Sons ~ a'i Feibion ~

Funeral Directors

Care • Compassion • Choice

Corona Virus

If you need to arrange a funeral now please read our COVID-19 update

Trefnwyr Angladdau gofalgar sy’n gwasanaethu yn ardaloedd Pencader, Llanfihangel-Ar-Arth, New Inn, Maesycrugiau, Llanpumsaint, Alltwalis a’r ardaloedd o ‘u cwmpas.

Mae G Harries a`i Feibion yn cynnig cymorth dibynadwy a gofalgar yn ystod cyfnod anodd a thrist o golli rhywun annwyl.Cynnigir cefnogaeth ym mhob agwedd o drefniade angladd.

Mae’r gwasanaeth a gynnigir gennym yn dangos parch ,gofal ac urddas. Rydym hefyd yn ymwybodol o’r sensitifrwydd angenrheidiol i drefnu gwasanaeth angladdol,felly rydym yma i drefnu angladd bersonol yn unol â’ch dymuniade chi.e.e. Coffinau cain a threfniadau blodau.

Yn ychwanegol,mae ein Capel Gorffwys ar gael i deuluoedd sy’n dymuno ffarwelio â’r ymadawedig mewn awyrgylch heddychlon.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

“The Choice is Yours”

Whether you want a traditional, modern or completely bespoke funeral the choice is up to you. How we choose celebrate the life and mourn the loss of our loved ones is deeply personal and we are here to guide you through that process.

At G Harries & Sons will will explain what is possible, in a way that is right for you, and at a price you can afford.

We offer:

Established in 1975, G Harries & Sons are a family-run and highly respected firm of undertakers in Pencader serving the communities of Llandysul, Llanfihangel-ar-arth, Alltwalis, Llanpumsaint & Brechfa.

Cymraeg yn cael ei siarad.

Funeral Plans

Many people prefer to have the peace of mind of knowing that their wishes will be carried out in full when they die and also that the funeral directors fees will be guaranteed to achieve those wishes.

In collaboration with Golden Charter we are able to offer a range of plans to meet you needs.